Osvetim fakta versus fikce
nové a utajované poznatky o holocaustu
Auschwitz - Facts or Fiction?
.
Ke vzhlédnutí tìchto dokumentù naètìte
ADOBE ACROBAT READER,
který je bezplatnì k dispozici u:
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Vzhlédnutí tìchto dokumentù (in picture format)

Front Cover
Back Cover
Inside Front Cover
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26 &27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Inside Back Cover
Back Cover
Front Cover